Paper moneda guerra civil

Paper moneda local durant la guerra civil espanyola 

(17 de juliol de 1936 – 1 d’abril de 1939)

Les Emissions monetàries oficials de la Guerra Civil

Bitllets editats: